checklist, senarai semak

Bagaimana Untuk Menyediakan Senarai Semak (Checklist) Kerja?

Portal ini menyediakan informasi jawatan kosong Sektor Kerajaan, Swasta dan Latihan Industri di seluruh Malaysia

Untuk menjadi pekerja cemerlang, Pengurusan Masa adalah salah satu indikator untuk menilai kecemerlangan pekerja. Pengurusan masa adalah penting bagi memastikan kerja yang dirancang dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan dengan menyediakan Senarai Semak (Checklist) Kerja. Senarai semak kerja perlu disediakan bagi menentukan keutamaan setiap kerja yang dirancang.

Senarai semak boleh disediakan dengan cara berikut:

  1. Membuat Perancangan Kerja Tahunan iaitu dari bulan Januari – Disember. Sebaiknya perancangan ini disediakan sebulan atau 2 bulan lebih awal iaitu pada bulan November atau Disember tahun sebelumnya. Rujuk juga bajet yang telah diperuntukkan.
  2. Setiap satu projek/kerja yang dirancang mempunyai perancangan aktiviti dan jangkamasa siap. Contohnya bagi Projek Pembangunan Sistem A, aktiviti yang terlibat adalah penyediaan kertas kerja, kelulusan mesyuarat, kajian awal bersama pengguna, mesyuarat bersama pengguna, pengesahan spesifikasi, pembangunan sistem, UAT, FAT, sistem ‘live’ dan penyerahan sistem. Setiap satu aktiviti ini perlu ada sasaran masa mula dan siap. Sebagai contoh, bagi aktiviti penyediaan kertas kerja jangkaan mula adalah Januari xxxx (tahun) dan siap pada Februari xxxx.
  3. Setiap aktiviti yang dirancang perlu dinyatakan kakitangan lain yang terlibat dalam projek tersebut bagi memudahkan pemantauan orang yang akan dirujuk sekiranya berlaku masalah atau sebagainya.
  4. Aktiviti-aktiviti tersebut juga boleh ditulis di papan putih mengikut bulan pelaksanaan.
  5. Sentiasa peka dengan tarikh luput atau tarikh tamat sesuatu kerja yang berjenis kontrak. Pastikan sebarang kelulusan dan perbaharui tarikh kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tamat kerja. Ini bagi mengelakkan kelewatan dan telah sampai tarikh tamat kerja tersebut.
  6. Buat pemantauan setiap satu projek/aktiviti pada setiap bulan bagi mengelakkan projek/aktiviti tidak dapat dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan.

Cuba elakkan membuat kerja di saat akhir atau lebih mesra dengan panggilan “last minute” kerana etika kerja seperti ini ibarat mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kerja orang lain pula. Bila kita gemarkan kerja di saat akhir ini, ianya akan menyusahkan orang lain kerana kelewatan kita. Kerja di saat akhir akan menyebabkan juga kerja yang kita laksanakan tidak sempurna kerana tergesa-gesa walaupun anda kelihatan seperti sangat sibuk bekerja dan banyak kerja walhal anda sebenarnya tidak membuat pengurusan masa yang betul.

Semoga artikel ini memberikan manfaat. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *